Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke 

Kommende arrangementer

 


Menighedsrådsvalg Bylderup

 


Der er ikke indleveret alternativ liste ved fristens udløb den 27. september 2016 kl. 19:00

De opstillede er valgt.

De valgte er:
Elisa Bagger Sørensen
Henning Bonnichsen Johannsen
Holger Lauritzen
Henrik Nissen

Karin Jensen

Stedfortrædere:
Andreas Hansen
Marie Hinrichsen Nissen
Ingrid Hansen

 Valget gælder for to år.
Det nye menighedsråd konstituerer sig ved menighedsrådsmødet den 15. november 2016 kl. 19:00
i Kirkekroen

Daniel, den skøre ku(g)le

v. Kirketeateret

Torsdag den 27. oktober kl. 17.00 i kirken


Der sker noget helt fantastisk. Vi fårbesøg af Kirketeatret, som vil komme og underholde os med alle tiders
skuespil. Vi skal opleve ”Daniel,den skøre ku(g)le” som er en medrivende rap-musical forestilling.
Målgruppen henvender sig særligt til børn og unge mellem 6-12 år,men alle er selvfølgelig velkommne uanset alder, man skal blot have en barnlig sjæl i sig. Efter forestillingen
er alle velkommen til at komme med over i Kirkekroen,
hvor menighedsrådet inviterer på aftensmad. Det er gratis at deltage, det eneste du skal gøre er blot at
møde op.


S
o
gneeftermiddag

den 3. november 2016 kl. 14:30
i Kirkekroen

Knud Rasmussen
tidligere tømmerhandler
fortæller om sin tid som tømmerhandler i Lendemark.
Der vil være frisk kaffe på kanden med kage til.

Tilmelding senest den 2.november kl. 12:00
til tlf. 74 76 22 63 Kathrine Graversen Gents eller
tlf. 74 76 27 43 Bent Jørgensen

Indsættelsesgudstjeneste

den 27. november 2016 kl.14:00
Indsættes barselsvikar for Kathrine Graversen Gents.


Adventsmøde
den 4. december 2016 kl. 19:00 i kirken

Provst Kirsten Sønderby prædiker.

Efter gudstjenesten er der kaffebord i Kirkekroen.
Kirsten Sønderby vil fortælle om
Selma Lagerløff

Alle er hjerteligt velkomne til alle arrangementer.
Mød talstærkt op.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet