Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke 

Det ny menighedsråd 2016 -2018


Formand:
Elisa Bagger Sørensen
Næstformand:Henning Bonnichsen Johannsen
Kasserer: Henning Bonnichsen Johannsen
Kirkeværge:Holger Lauritzen

Kontaktperson og sekretær:Karin Jensen
Menigt medlem:Henrik Nissen


Stedfortrædere:
Andreas Hansen
Marie Hinrichsen Nissen
Ingrid Hansen

 Valget gælder for to år.

Kommende arrangementer

Adventsmøde
den 4. december 2016 kl. 19:00 i kirken

Provst Kirsten Sønderby prædiker.

Efter gudstjenesten er der kaffebord i Kirkekroen.
Kirsten Sønderby vil fortælle om
Astrid Lindgren

De ni Læsninger
den 11.december kl. 14:00
Dagens tekster læses op af minikonfirmander, konfirmander og
andre medlemmer af menigheden.


Alle er hjerteligt velkomne til alle arrangementer.
Mød talstærkt op.

Kirken lukkes fra den 2. januar 2017 og to måneder frem.

Lukningen skyldes maling af kirkebænkene.
Åbningstidspunkt bekendtgøres senere.
Mens kirken er lukket holdes gudstjenesterne i Kirkekroen.
Dåb kan foregå i kirkekroen.
Andre kirkelige handlinger henvises til Ravsted Kirke


Med venlig hilsen
Menighedsrådet


Datoer og tidspunkter for gudstjenester kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup